Kommunalsjef for kultur og folkehelse Anita Nordheim meinte samlinga i Lavik torsdag var eit viktig møte der lag og organisasjonar i Høyanger fekk fortelje politikarar og administrasjon om det uvurderlege frivillige arbeidet som blir gjort i kommunen.

Frivillige lag og organisasjonar i dialogmøte med kommunen

Skrive av Kjartan Gunnarskog
06.09.2022 09:50

I samband med frivilligåret 2022 inviterte Utval for kultur og folkehelse leiarar i ulike lag og organisasjonar i Høyanger kommune til dialogmøte på Lavik Fjord Hotell torsdag.

Etter forslag frå foreininga Frivillighet Norge bestemte regjeringa at 2022 skulle vere frivilligheita sitt år. Dette er første gong Norge markerer frivilligheita og arbeidet dei frivillige gjer på denne måten, og er noko Høyanger kommune og ønskjer å vere med på å feire og løfte fram. På bakgrunn av dette inviterte kommunen alle frivillige lag og organisasjonar i Høyanger til eit dialogmøte torsdag.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText