Forslag om endring eller nedlegging av Høyanger vgs. sendt ut på høyring


Administrasjonen sitt framlegg til skulestruktur i Vestland fylkeskommune måtte tåle kritikk for å ikkje levere på bestillinga, og det måtte også ei habilitetsvurdering til i Hovudutval for opplæring og kompetanse før dei kunne behandle «Heilskapleg plan for tilbodsstruktur i Vestland fylkeskommune».

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText