– Det vil ikkje vere økonomisk berekraftig å levere tenester etter same modell - og på same nivå som vi har no - framover, seier rådmann Kjellaug Brekkhus i Høyanger.

Føreslår store endringar innan helse og omsorg

Av May Britt Eide
10.03.2021 08:45

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.