Ferievikarar helse og omsorg

FERIEVIKARAR HELSE OG OMSORG 

Vi har ledige ferievikariat sommaren 2022 ved desse einingane: 

• Institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim)

• Open omsorg (Høyanger, Lavik og Sørsida)
• PU-tenesta Høyanger og Lavik
• Sentralkjøkkenet 

• Legekontor 

Vi treng vikariar i tidsrommet medio juni til medio august med hovudvekt på juli månad. 

Vi treng følgjande stillingsgrupper: 

Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, sjukepleiestudentar, miljøarbeidarar, helsesekretær, heimehjelp og assistentar. For stillinga innan sjuke- heimar, open omsorg (heimesjukepleie og PU- tenesta) er arbeidstid
i turnus med arbeid minimum 3.kvar helg. 

Løn etter tariff - sjukepleiarstudentar vert løna utifrå kor langt ein er kome i studiet. 

[annonse]
Kontaktpersonar: 

Høyanger sjukeheim, institusjonsleiar Sonja Myrekrok tlf. 992 19 328

Kyrkjebø sjukeheim, institusjonsleiar Oddny Sørestrand, tlf. 992 19 361

Open omsorg Høyanger, einingsleiar Oddveig Eide, tlf. 992 19 305
Open omsorg Lavik, konstituert einingsleiar Alice Hanevik, tlf. 992 19 324

Open omsorg Sørsida, einingsleiar Monica Dåvøy, tlf. 992 19 326

Kjøkkensjef Rønnaug Meek tlf. 993 21 322 

Dagleg leiar legekontor, Tonje Strandos tlf. 992 36 155

Søknadsfrist: 31. mars 2022, men vi tilsett fortløpande 

www.hoyanger.kommune.no