Er Hyllestad rik eller fattig? Her er ordførar og varaordførar ueinige


Det var ein fullsett kommunestyresal som torsdag kveld fekk høyre partidebatten mellom Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Høgre. Om dette føregjekk i kommunehuset til ein rik eller fattig kommune var varaordførar og ordførar heilt ueinige om.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText