Eitt steg nærmare bufellesskap i Høyanger. Vil setje av 100 000 kr til forprosjekt neste år


Forprosjekt om bufellesskap for personar med særskilte behov er inne i forslaget til neste års budsjett for Høyanger kommune, med 100 000 kroner.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText