Ordførarane frå Masfjorden og Gulen, Karstein Totland og Hallvard S. Oppedal, var begge til stades på avdukinga.

– Dette blir eit viktig minne om dei som risikerte mykje for at vi i dag kan leve i tryggleik

Av May Britt Eide
16.10.2021 09:35

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.