Ope brev til helse- og omsorgssjefen:

–⁠ Det virker respektløst

Jonny Litsheim med ope brev til helse og omsorgsjefen i Høyanger kommune.


Den 21 november 2021, avholdt Gråbergensemblet veldedighetskonsert i Høyanger Kirke med formål å bygge ut data systemet på Høyanger sjukeheim.

Konserten ble åpnet av Ordfører Petter Sortland som på en framifrå måte markedsførte og snakket varmt om konserten og formålet inntektene skulle brukes til. Konserten ble en musikalsk suksess og formålet med konserten fikk trampeklapp og stående applaus. Til sammen kom det inn ca kr 22 000,- som i sin helhet skulle gå til sjukeheimen.

Etter en tid fikk undertegnede telefon fra en avdelingsleder på sjukeheimen som kunne bekrefte at utbedring av datanettverket var påbegynt og om de da kunne bruke pengene for å tilrettelegge ei besøks- og trivselstove til bruk for pasienter, pårørende og ansatte. Dette var selvfølgelig gledelige nyheter for undertegnede og for saniteten som også hadde bidratt til at dette formålet skulle etableres.

Det var meningen at «stova» skulle offisielt åpnes av ordfører og at undertegnede og representanter fra saniteten skulle inviteres til åpningen, til stor glede for alle.

Dette ser nå ut som at det ikke blir noe av. Noen har plutselig oppdaget at dette flotte rommet som nå er nymalt og pusset opp, installert med kjøkkenbenk, kaffemaskin, bord og stoler, samt 70 tommers TV-apparat med lydfjøl, integrert med 17-tommers datamaskin ikke skal brukes til dette formålet, men etter det jeg har forstått brukes til kontor til bruk for ungdomspsykiatrisk avdeling?

En henvendelse vedrørende denne endringen ble bekreftet av kommunalsjef Åse-Irene Korneliussen. Det er uforståelig for undertegnede at en uten videre kan fragå lovnaden om å bruke eksisterende rom som avtalt, etter at vi har gått til innkjøp av inventar og utstyr som nå er montert opp.

Å sette ungdomspsykiatrien opp mot øvrige pasienter, ansatte og pårørende virker som en splitt og hersk strategi i mine ører, selv om kommunalsjefen bekreftet pr telefon at det skulle etableres et minst like godt trivselsrom noen etasjer lengre oppe, noe undertegnede, inklusiv flere ansatte, er skeptisk til, ikke minst med tanke på tilkomst både for besøkende og pasienter. 

Det er vanskelig for en utenforstående og si hva er best eller ikke, men det blir også hevdet at et psykiatrisk kontor like ved inngangen kan være ugunstig med tanke på anonymitet etc.

I tillegg snakker vi etter min mening om to ulike funksjoner besøks og trivsel stove versus et kontor for pasienter med psykiatriske utfordringer. Må med en gang tilføye at det ene ikke må ekskludere det andre, men undertegnede og flere med meg mener at forslaget fra kommunalsjefen er en dårligere løsning enn opprinnelig.

Vil også påpeke at det virker respektløst i dette tilfellet og ikke ta det opp med undertegnede og representanter fra saniteten. Tross alt har vi bidratt både med penger og arbeid for at dette skulle bli vellykket.

I ettertid er det også sendt mail til kommunalsjefen den 20/4- vedrørende ovennevnte som heller ikke er kommentert?

Ha en fin sommer. 

Håper dette kan løse seg til beste for alle parter noe en ikke får til uten dialog og meningsutveksling med ansatte, pasienter, pårørende og bidragsyterne.