Biltjuv varetektsfengsla


Mannen som mellom anna er mistenkt for to biltjuveri, samt køyring i rusa tilstand som enda i ei ulykke, er no varetektsfengsla.

Mannen stal ein bil natt til onsdag og enda ein bil søndag kveld. På søndag enda køyringa i ei ulykke og mannen vart sendt på sjukehus i Førde. Etter sjukehusopphaldet vart vedkommande sendt rett i varetekt.

– Sogn og Fjordane tingrett beslutta at mannen som er mistenkt etter hendingane i Høyanger kommune skal bli varetektsfengsla i fire veker fram til 8. august. Denne perioden kan bli utvida etter kvart, men i første omgang er det snakk om fire veker. Mannen har samtykka til varetekt, seier politisjef i Høyanger Kristoffer Lønning.

Mannen er mistenkt for å ha køyrt i rusa tilstand utan førarkort, i tillegg til tjuveri av bilane han har køyrt. Han er også mistenkt for å ha utløyst ein alarm i Høyangertunnelen, og for brot på vegtrafikklova § 3. 

– Mannen har erkjent samtlege forhold, seier Lønning.

Han oppfordrar alle til å gjennomføre tiltak for å unngå at liknande situasjonar skal kunne oppstå ved seinare høve.

– Eg vil tilrå alle å passe på å låse bilane sine og oppbevare nøklane andre stadar enn i nærleiken av bilen.