Barnehageprisane forblir uendra. I alle høve inntil vidare


Fleirtalet i kommunestyret i Høyanger vil ha ei utgreiing av dagens tiltak for å auke tilflyttinga, før eventuelt nye vert sett i verk

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText