Aukar støtta til regionalparkane


Vestland fylkeskommune gir no tilsaman 1 000 000 kroner i støtte til stønad til drift og utvikling av fire regionalparkar og UNESCO-område i Vestland, blant anna den i Hyllestad og Solund.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText