Visjon og framtidstro for Høyanger!


I årets første kvartal steg folketallet i Høyanger kommune for første gang på lange tider (når vi ser bort fra tilførselen av 100 innbyggere på Nessane i forbindelse med endring av kommunegrensene i januar 2020). Selv om +4 personer ikke er så mye å skryte av, er det uansett svært gledelig og et lite skritt i riktig retning. Personlig har jeg stor tro på at tettstedet Høyanger i løpet av noen år vil oppleve en ny storhetstid. Det foregår mye positivt, selv om det dessverre ofte tar lengre tid enn man håper før man for fullt kan høste fruktene av innsatsen som legges ned. 

Sirkulære Høyanger og den grønne hub’en på Fundo er i ferd med å bli godt kjent og ettertraktet langt utenfor kommunegrensene (dessverre kanskje mer utenfor enn innenfor kommunegrensene). Hydro Recycling har blitt et fantastisk flott og moderne anlegg. Gjenkraft/Vest resirkuleringssenter er i startfasen med et meget interessant prosjekt på resirkulering av vindmølleblader. Og jeg er overbevist om at flere gode nyheter vil komme i løpet av året, som vil gi både interessante og framtidsrettede arbeidsplasser og betydelige investeringer som lokale leverandører kan dra nytte av.

Arbeidsplasser er bra, men i dagens Norge er det ikke nok for å skape bo- og bli-lyst. Derfor er det svært gledelig at vi i tillegg ser konturene av en ny oppgangstid innenfor handel- og service. Kveldsøkonomien og utelivet har allerede fått seg et betydelig løft etter at Eides og Joss åpnet dørene igjen, og besøkstallene tyder på at befolkningen setter stor pris på at tilbudet er tilbake. Butikktilbudet i tettstedet har gradvis blitt dårligere over mange år, men nå jobbes det aktivt med planer om nye kjedebutikker og etablering av nærhandelshus.

Med mye positivt som skjer må vi tørre å tenke stort nok. Vi må lage oss en ny visjon for hvordan vi ønsker å utvikle «småbyen» Høyanger i takt med at vi får nye arbeidsplasser og stigende folketall. I den sammenheng må arealdisponering være en svært viktig del av strategien. Også i Høyanger må vi ta fjorden tilbake, og legge til rette for boliger og allmenn ferdsel langs sjøen. Vedtaket om å bygge brannstasjon på kaia bør omgjøres, og kaiområdet øremerkes til aktiviteter som fremmer felles møteplasser og sosial aktivitet. Det er mye bedre og mer naturlig at brannstasjonen plasseres i industribygget på Hjetland. 

Området fra Sæbøtangen og utover mot Skjeggestranda bør utvikles til boligformål, i tillegg til å videreutvikles som trivselsområde. Handel- og servicenæringene som ikke lenger har behov for nærhet til sjøen, bør heller lokaliseres mellom fylkesvegen og den videregående skolen. I min visjon for framtiden har vi både bensinstasjon, utvidet trelasthandel og andre større butikker der. I tillegg må vi få fortgang i boligutviklingsprosjektet, slik at vi har attraktive boliger å tilby de som ønsker å bosette i tettstedet. Da er nok modellen med å opprette et eget selskap som overtar og utvikler boligmassen som kommunen sitter på eneste veien å gå. 

Ikke minst må vi i fellesskap bli flinkere til å framsnakke og markedsføre de gode tilbudene vi har i Høyanger. Vi har et flott sentralidrettsanlegg med tilhørende moderne treningsstudio, og vi har et badeland som selv middels store byer kan være misunnelige på. Oppgraderingen av trappene ved Hydro vil gi oss et fantastisk anlegg som både bidrar til attraktivitet og kulturhistorie, og det samme med trappe-prosjektet i Dalen.

Håper flere ser mulighetene og vil bidra til at Høyanger går framtida lyst i møte, der vi gjennom samhold og dugnadsånd bygger videre på vår stolte industritradisjon for å sikre framtiden! Vi må slutte å snakke om at alt var så bra før, og heller bruke tid og ressurser på handlekraft og initiativ som fører oss framover. 

Hroar Holm Carlsen
Kommunestyremedlem i Høyanger for Høgre