Sortland meiner det blir vanskelig å ta i vindkraftsaka om lovforslaget blir gjeldande


Forslaget til eit nytt lovverk knytt til konsesjon på vindkraft ligg no ute på høring, og ordførar i Høyanger meiner det som ligg i bordet no ikkje er godt nok.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText