Skiftar namn på tenesteeining, og håpar på snarleg tomteavklaring


Høyanger kommune gjer endringar i sitt tilbod til menneske med nedsett funksjonsevne.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText