Senterpartiet nedstemt gong på gong då planane for Eide hamn vart vedteke


Forslag på utsetting og endringsforslag frå Senterpartiet og Morten Askvik vart eitt etter eitt nedstemd av Arbeidarpartiet i Utval for plan og samfunn torsdag morgon.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText