Reidar Hjetland (65) frå Høyanger er tildelt Kvalitetsprisen 2021


I  takketalen sin dedikerte han like godt prisen på 80.000 kroner til heile mikrobiologisk avdeling og kvalitetsarbeidet der.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText