Open dag i Bispestova


Bispestova i Lavik var omtala i Ytre Sogn for kort tid sidan. Dei som las oppslaget fekk ei god orientering om arbeidet som så langt har vore gjort med dette historiske og verna bygget. Eldsjelene i venneforeininga stoppar ikkje der.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText