Innovasjon Vestland delte ut 9 milliardar kroner til innovasjon- og omstillingsprosjekt i 2021. Teco 2030 og satsinga i Narvik på produksjon av hydrogenbaserte brenselceller for skip var ein av dei store prosjekta som fekk støtte. (Illustrasjon: Teco 2030)

Ni milliardar til innovasjon i 2021 - og Vestland fekk mest

Av Kay-Ole Aven Ullebø
04.01.2022 08:38

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.