Eit hus på Håland i Høyanger brant ned til grunnen natt til torsdag. Torsdag ettermiddag fann politiet ein omkomen person på branntomta.

Mann funne omkomen på branntomt i Høyanger

Ein mann er funne omkomen etter brannen på Håland i Høyanger onsdag kveld. Personen er ikkje identifisert.


Naudetatane i Høyanger rykte onsdag kveld ut til eit bustadhus på Håland i Høyanger sentrum etter å ha motteke melding om brann like over klokka 23.

Då brannmannskap kom til staden var huset overtent og det var ikkje mogleg å gjere søk i bygget. Huset stod heller ikkje til å redde, og brannmannskapa fokuserte innsatsen sin på å hindre spreiing av brannen.

I huset budde det ein mann i 40-åra som politiet ikkje fekk kontakt med, og vedkomande fekk dermed status som sakna.

– Først torsdag ettermiddag vart det mogleg å gjennomføre søk på branntomta, noko som vart utført av tre kriminalteknikarar frå Vest politidistrikt og ein kriminalsøkshund. Dei gjorde rundt kl. 16.30 funn av ein død person på staden.

Det fortel leiar ved Høyanger politikontor, Kristoffer Lønning.

– Det var ikkje mogleg å identifisere personen grunna skadar frå brannen. Den sakna personen som budde i huset er framleis ikkje gjort rede for.

No vil det bli føreteke obduksjon av den døde personen og jobba vidare med identifisering av vedkomande.

– Vi har avslutta vakthaldet på staden og driv no etterforsking knytt opp til røyrslemønsteret til den sakna personen.

Den sakna mannen er frå Sogn og Fjordane, men er ikkje opphaveleg frå Høyanger.

Huset som brann ligg nært på andre bygningar, og brannvesenet konsentrerte sin innsats mot å hindre spreiing sidan huset ikkje var mogleg å redde då dei kom til staden.

Kriseteam iverksett
Ordførar Petter Sortland i Høyanger fortel at kommunen har iverksett kriseteam ovanfor naboar og dei som varsla om brannen, men at dei har takka nei til vidare oppfølging.

– Den sakna mannen som truleg er omkomen var i eit tiltak knytt til «Grøn omsorg» og kjem frå ein anna kommune i regionen. Denne kommunen har iverksett sitt kriseteam mot dei pårørande.

Orføraren fortel at tankane hans går til familie og dei etterlatne, og både han og politileiar Kristoffer Lønning takkar lokal beredskap for god innsats.

– Brannmannskap, sivilforsvar og andre frivillige gjorde ein kjempeinnsats natt til torsdag, og hindra at brannen eskalerte vidare og spreidde seg til nærområda.