Koordinator - 2. gongs utlysing


 

LEDIG STILLING I HØYANGER KOMMUNE 

Koordinator - 2. gongs utlysing 

Integreringstenesta har ansvar for å busette og etablere nykomne flyktningar og deira familiar i Høyanger kommune, samt koordinere innsatsen rundt flyktningar i introduksjonsprogrammet.

Det er ledig 100 % stilling som koordinator frå 01.01.23. 

Kontaktperson: Leiar for integreringstenesta Ingrid Sviggum Håre på tlf 468 82810 

Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknad på 

www.hoyanger.kommune.no 

Søknadsfrist: 04.12.22