Helsefagarbeidarar

LEDIGE STILLINGAR I HØYANGER KOMMUNE 

Helsefagarbeidarar 

100% fast stilling ved open omsorg/PU-tenesta Lavik.

100% fast stilling ved Kyrkjebø sjukeheim

100% fast stilling ved Høyanger sjukeheim

For stillingar innan open omsorg må søkjarar ha førarkort kl B

Kontaktperson: Open omsorg Lavik einingsleiar Alice Hanevik tlf 99 21 93 24 / 

tenesteleiar institusjon Oddny Sørestrand tlf 99 21 93 61 

Alle stillingar:  Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknad på

www.hoyanger.kommune.no 

Søknadsfrist: 25.09.22