Har henta fram ein lokal bygdefotograf frå gløymselen


I god tid før jul er Hyllestad Sogelag si sogeskrift ferdig trykt og klar for sal. Medan tidlegare utgåver har hatt eit innhald med ulike historier forfatta av andre, har boka i år eit anna konsept der fokuset denne gongen har vore den lokale bygdefotografen frå Hyllestad Bjarne Råsberg.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText