Framtida uviss for akva­kultur­lokalitet i Lånefjorden


Statsforvaltaren i Vestland hadde innvendingar mot Høyanger kommune sitt vedtak i mai om å innvilge dispensasjon frå kommuneplanen i Lånefjorden. No hamnar saka hos ein settestatsforvaltar for endeleg avgjerd.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText