Frå elevråds­representant til general­sekretær


Som 16-åring fekk Simon Pettersen Skjerven frå Høyanger sitt første møte med Elevorganisasjonen, og dette vekte eit engasjement i han som har prega karriereval og veg vidare i livet. No drygt ti år seinare har han vore styremedlem i ei rekke organisasjonar og generalsekretær for ein organisasjon for verdas største fritidsaktivitet.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText