Fra paroler til handling?


Høyanger Høgre går til valg på at vår viktigste oppgave de neste årene er å skape vekst og utvikling i kommunen. På den måten skal vi sikre en trygg og god framtid i alle deler av kommunen, også for de kommende generasjonene. Folketallsvekst og økte inntekter er nødvendig skal vi unngå strukturelle endringer som stenging av Vadheim skole. Vi må sørge for at «kaka» blir større i stedet for å slåss om stadig mindre «kakestykker».

Så langt er vel de aller fleste enige. Men så er det store spørsmålet hvordan vi skal komme dit? 

Høyre ønsker at Høyanger kommune skal bli kjent som en JA-kommune som tørr å satse på næringsutvikling, boligutvikling og sentrumsutvikling. Mye positivt er som kjent på gang når det gjelder næringsutvikling og nye spennende arbeidsplasser. Sirkulære Høyanger er satt på kartet som et av Vestland fylke sine satsningsområder innenfor «det grønne skiftet». 

Høyanger har som en av få kommuner i landet opprettholdt sin stolte 1.mai-tradisjon. Undertegnede har hatt den ære å delta på disse arrangementene de fleste av mine snart 30 år i Høyanger. Hoved-parolen har i mange år vært «Bygg ny elektrolysehall». Nå står vi i en situasjon der vi har en reell mulighet for at det kan skje, dersom vi spiller kortene våre riktig. Hydro har invitert vertskommunene sine til diskusjon om tilrettelegging for bygging av fremtidens karbonnøytrale aluminiumsproduksjon, Hall Zero. Etter min mening må vi gjøre alt vi kan for at piloten blir bygd i Høyanger. Det krever imidlertid at kommunen tilrettelegger for blant annet mer fornybar kraftproduksjon.

Skal vi lokke Hydro til å satse på Høyanger, må vi gå fra parole og festtaler til handling lokalt. Vi kan synes og mene hva vi vil om sentrale myndigheter og beslutningstakere, men det er hva vi gjør lokalt som til slutt påvirker utfallet. Det enkleste valget er å stille seg på bakbeina og si nei til forandring, slik noen av de politiske partiene i Høyanger som oftest gjør. Det fornuftige valget er å si ja til å få fakta på bordet, eksempelvis konsekvensutgreiing av vindkraft på Snøheia, og så etterpå ta stilling til om fordelene er større enn ulempene. Tidligere denne uka gikk ordfører Hilmar Høl i Årdal ut med støtte til Hydro sine planer om vindkraft. Vi må passe på at vi ikke blir stående igjen på perrongen når toget går. JA-kommunen Høyanger må tvert imot være på offensiven og sørge for konstruktive diskusjoner med Hydro.

Hroar Holm Carlsen
Høyanger Høgre