Dødsannonse Mona Sylvia Myrekrok

Denne dødsannonsa skulle stått i dagens papirutgåve av Ytre Sogn, men kom dessverre ikkje med. Vi vel derfor å legge den ut på nett, og den vil også kome på trykk i neste papirutgåve.