–⁠ Det er eit generasjonsskifte på gong


Onsdag var det konstitueringsmøte for kommunestyret i Hyllestad på Hotel Sognefjord i Leirvik. Arbeidarpartiet har reint fleirtal, og fekk med det både ordførar og varaordførar, men det vart kanskje ei lita overrasking i formannskapssamansetninga.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText