Ber Mattilsynet vurdere prioriteringane sine


Einar Rysjedal meiner Mattilsynet bør vere meir opptekne av mogleg forureining av drikkevatnet i Høyanger enn av avliving av forvilla geiter.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText