Askvik og Senterpartiet krev styrka NAV-kontor i Hyllestad


Medan NAV signaliserer at dei vil ha færre lokalkontor og ha både oppmøtestad og fleire tilsette i Førde, krev ordførarkandidat Morten Askvik og Senterpartiet at dei går heilt motsett veg.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText