Lokale nyhende frå Ytre Sogn 14. oktober 2019
Ytre Sogn 14. oktober 2019

Sjukepleiarar

Høyanger sjukeheim/open omsorg. Arbeidstid: 2-delt turnus med arbeid 3. kvar helg.

Kyrkjebø sjukeheim frå 01.12.19. Arbeidstid: 3-delt turnus med arbeid 3. kvar helg

Høyanger kommune er med i prosjekt legevaktpilot. Sjukepleiarar ved institusjonar og heimesjukepleien vil få ei særskilt oppgåve med legevakt på ettermiddag kvardagar og dag/ettermiddag helg og høgtid. Du får opplæring og kursing for legevaktoppgåver. Arbeidsoppgåver er ordinære sjukepleieoppgåver og arbeid knytt til legevakt på dei aktuelle vaktene.

Kontaktpersonar:
Institusjonsleiar Høyanger sjukeheim Sonja Myrekrok på tlf 992 19 328
Institusjonsleiar Kyrkjebø sjukeheim Oddny Sørestrand på tlf 992 19 361
Einingsleiar open omsorg Oddveig Eide på tlf 992 19 305

SØKNADSFRIST: 20.10.19 

For fullstending utlysning og elektronisk søknad på www.hoyanger.kommune.no

 

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord