Lokale nyhende frå Ytre Sogn 18. februar 2019
Ytre Sogn 18. februar 2019

Sjukepleiar

Open omsorg Lavik har ledig 100% stilling som sjukepleiar – vikariat frå snarast og i eitt år.

Arbeidsoppgåver primært er hjelp, støtte og stell i dagleglivet til brukar som bur i eigen bustad i Lavik Helsesenter.

Arbeidstida er for tida 12 timars vakter 4dg på/6dg av.

Søkjarar må ha sjukepleiarutdanning og førarkort kl B. Dersom ikkje kvalifiserte søkjarar kan vernepleiar / helsefagarbeidar bli tilsett.

Kontaktperson: einingsleiar Einar Magne Hogrenning 992 19 324

Fullstendig utlysning og  søknad via vårt søknadssenter på www.hoyanger.kommune.no – merk sak 19/121

Søknadsfrist: 21.02.19

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord