Lokale nyhende frå Ytre Sogn 22. juni 2018
Ytre Sogn 22. juni 2018

Sjukepleiar

Ledig stilling som sjukepleiar ved open omsorg/psykiatritenesta Høyanger

100% fast stilling frå 01.09.17. Arbeidstid på dagtid, men arbeid på ettermiddag/helg må påreknast.

Søkjarar må ha utdanning som sjukepleiar med vidareutanning i rus/psykisk helse og førarkort kl B.

Erfaring med arbeid innan same brukargruppe kan kompensere for manglande vidareutdanning.

Kontaktperson: einingsleiar Oddveig Eide på tlf 99 21 93 05

For fullstendig utlysning og elektronisk søknad via vårt søknadssenter på www.hoyanger.kommune.no.

Søknadsfrist: 01.07.18

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord