Lokale nyhende frå Ytre Sogn 25. mai 2019
Ytre Sogn 25. mai 2019

Nye Olderdalen barnehage, slik Arkitektkontoret A38 har teikna den. Bygget har blant anna fått ein etasje til, for å møte behovet for meir plass. (Illustrasjon: Arkitektkontoret A38)

Rehabilitering vil koste 20 millionar

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 20. september 2018

– Det må brukast bruke meir tid på utgreiing av behovet for barnehageplassar før ein set i gang ei slik investering, sa prosjektleiar Bjørn Berstad då han orienterte formannskapet om rehabilitering av Olderdalen barnehage i Høyanger.

Det viser nemleg at den vil koste 20,0 millionar kroner, som er langt meir enn det som ligg inne i økonomiplanen. Der er ramma 8,0 millionar kroner.

– Vi har teke utgangspunkt i kapasiteten som barnehagen har i dag, det vil seie 72 barn fordelt på fire avdelingar. Samstundes tyder alt på på at behovet for barnehageplassar i Høyanger vil bli redusert dei nærmaste åra. Siste framskrivingane av folketalet syner nedgang både i gruppa 0 år og 1-5 år. Difor bør det utgreiast meir rundt det før ein vedtek denne investeringa. Om nokre få er er det kanskje ikkje behov for to store barnehagar med fire avdelinga i Høyanger, sa prosjektleiar Bjørn Berstad på møtet.

Det er kommunestyret som har bestilt forprosjektet, som går på rehabilitering av den vel 20 år gamle barnehagen på Øvre Sæbø i Høyanger.
Med seg i arbeidsgruppa har Berstad hatt styraren og verneombodet i Olderdalen barnehage, og dei peikar på ei rekkje utfordringar som må gjerast noko med, både når det gjeld plass, inneklima og støy.

– Bygget er på 473 kvadratmeter, og bør utvidast med minst 200 kvadratmeter for å støtte dagens krav, slik at barnehagen kan vere i bruk minst 20-30 år fram i tid, sa Berstad, men understreka igjen at dei har teke utgangspunkt i å behalde dagens plassar.
Spørsmålet no er om kommunestyret vil løyve meir pengar til rehabiliteringa av barnehagen, eller om dei må sjå på andre løysingar.

– Det ligg utanfor det mandatet kommunestyret har gitt oss, sa prosjektleiaren.
Han kunne fortelje at arbeidsgruppa også har sett på andre løysingar, som å rive og byggje heilt ny barnehage.

– Men det vil bli endå dyrare, sa Berstad.

Les meir i siste utgåva av Ytre Sogn!

Frå orienteringa i formannskapet. F.v.: prosjektleiar Bjørn Berstad, ordførar Petter Sortland og politisk sekretær Rita Flaten.
⇐ Til framsida ⇐ Meir frå politikk
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord