Lokale nyhende frå Ytre Sogn 20. oktober 2020
Ytre Sogn 20. oktober 2020

Verftet i Hyllestad blir stengt i alle fall til 19.oktober.

Forlenger stenging av verft

Journalist: May Britt Eide | Publisert: 8. oktober 2020

Kommunestyret i Hyllestad har på møte i dag vedteke å forlenge stenginga av verftet i Leirvik til 19.oktober.

Gjenopning kan ikkje skje før det har gått ein periode på minimum sju dagar utan nye Covid-19-smittetilfelle i tilknyting til verftet, går det fram av saksutgreiinga. Då skal også kommunelege ha godkjend forsterka smitteverntiltak som er eigna for å motvirke nye utbrot.– Ut ifrå smittevernomsyn var det i grunn inga vanskeleg avgjerd å ta. Det var i alle høve ingen dissens i kommunestyret då saka vart handsama på møtet i dag, seier ordførar Kjell Eide i ein kommentar til Ytre Sogn torsdag ettermiddag.- Vi, som dei, vil jo at aktiviteten på verftet kjem i gang igjen raskest mogleg. Men då må vi vere sikre på at det ikkje lenger er smittefare der, legg Eide til.– Vi forheld oss til vedtaket. Så mykje meir er det vel ikkje å seie, seier verftsleiar Erlend Hatleberg i ein kommentar til Ytre Sogn.

Det var 2.oktober at kommunelegen fata vedtak om stening av verftet fram til og med 10.oktober, som er i morgon laurdag. No vert altså vedtaket forlenga med ni dagar, til 19.oktober.

Hindre spreiingDet er i dag om lag 460 personar som arbeider ved veftet, inkludert innleigd arbeidskraft frå underleverandører. Av desse har 80 til no testa positivt på Covid-19. – Opp mot 21 prosent av testane som er teke ved veftet har vist seg å vere positive, Kommunelegen meiner dette som eit klart teikn på at situasjonen er å beteikne som eit ukontrollert utbrot. Tiltaka vert difor sett på som naudsynte for å avgrense smittespreiinga og gjennom dette å forhindre ei ukontrollert spreiing utanfor verftsmiljøet. Dette for å beskytte sårbare grupper og for å oppretthalde naudsynt kapasitet i helsetenesta, heiter det i grunngjevinga.Det vert også vist til at arbeidsoperasjonane ved veftet gjer at smittevernet som er naudsynt i situasjonen ikkje kan ivaretakast.Vurderingane er gjort med støtte i smittevernfaglege råd fra Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen i Vestland.


Opnar gradvis


Elles føler kommunen at dei no har såpass kontroll over situasjonen, at lokalsamfunnet gradvis blir opna opp igjen.- Vi håpar å kunne opne barnehage og skule på måndag, seier ordføraren.

⇐ Til framsida ⇐ Meir frå næring
Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord