– Plasserer ein eit tilbygg i denne enden av Høyangerhallen vil ein heller ikkje setje nokon stoppar for ei eventuell framtidig storutbygging av hallen, meiner rådmannen. (Begge ilølustarsjonar: Arkitektkontoret A38)

Vil utgreie nytt treningssenter i Høyangerhallen

Av May Britt Eide
08.03.2021 17:19

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.