Det er Kine Gunnarskog (t.h.) som vil stå i spissen for aktvitetane som kommunen no planlegg, medan Anita Nordheim (t.v.) og dei andre ved kultur- og folkehelseavdelinga vil bistå ved behov.

Har fått stort tilskot frå Bufdir. Vil bruke dei på ferieopplevingar for born og unge.

Av May Britt Eide
06.05.2021 09:36

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.