– Vi meiner det er viktig å behalde både Olderdalen og Hjetland barnehagar, ikkje berre for oss som bur her, men også for å tiltrekke nye barnefamiliar til Høyanger, seier foreldrerepresentantane Jeanett Markeset, Linn Fjæren Lund og Cyndi Araya til Ytre Sogn. Med på biletet er også døtrene til Fjæren Lund - Jenny og Julie (t.h.)

Vil ha to barnehagar i Høyanger

Av Anne Lene Hansen
14.04.2021 15:43

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.