Vernepleiar

Skrevet av Annonse
15.07.2021 09:25

Vernepleiar


100% fast stilling ved teneste for psykisk utviklingshemma med arbeidsområdet Høyanger/Kyrkjebø/Vadheim.

Arbeidstid dagtid men ein må pårekne noko arbeid på ettermiddag/helg.

Kontaktperson: assisterande einingsleiar Stine Tufte på tlf 992 19315 

Søknadsfrist: 8. august 2021 

For fullstendig utlysning og elektronisk søknad på www.hoyanger.kommune.no