Vernepleiar

 

LEDIGE STILLING I HØYANGER KOMMUNE 

Vernepleiar 

100% fast stilling ved teneste for personar med nedsett funksjonevne i Lavik. Arbeidstid er turnus med arbeid 3.kvar helg. Rekrutteringstillegg på kr 20 000,-

Kontaktperson: konstituert einingsleiar Benedicte Valsvik
Tlf 96 94 20 87 

www.hoyanger.kommune.no 

 

Søknadsfrist: 25.09.22