– Hydro si strategiske avgjerd i denne saka vil kunne få betydning både direkte og indirekte på eit stort tal industriarbeidsplassar i landet, og avgjerda  kan og få betydning for framtidig aluminiumsproduksjon i Norge, påpeiker Høyanger-ordførar Petter Sortland.

Uroa for valseblokk­produksjonen i Høyanger og Årdal

Av May Britt Eide
23.02.2021 10:12

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.