Ungdomsskule, karriererettleiing og hospitering


Når tiendeklassingane skal ta eit viktig val for framtida – kva dei vil utdanne seg til – så bør det vere på så godt grunnlag som mogleg. I høve dette var fleire elevar frå tiande klasse i Høyanger kommune denne veka på hospitering på Høyanger vidaregåande skule.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText