Vadheim Akvapark planlegg å etablere komplett landbasert matfiskanlegg beståande av klekkeri, settefisk, postsmolt og matfisk på næringsområde (biletet) eigd av Høyanger kommune, i Kråkevika i Vadheim.

Tilrår festeavtale mellom Vadheim Akvapark og Høyanger kommune

Av May Britt Eide
24.11.2021 12:46

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.