Både (f.h.) Øyvind Fjelde, Sebastian Tufte og Magnus Kvamme har tru på den nye utdanningshub’en i Høyanger Næringspark. Her er dei i samtale med Tommy Ølmheim (t.v.) og Ingrid Heggø, begge frå Høyanger Næringsutvikling, som eig det aktuelle bygget.

Studentane har tru på den nye utdanningshub’en

Av May Britt Eide
30.04.2021 11:27

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.