Når Hyllestad Grendalag hadde idemyldring rundt LivOGLyst var det Prestegarden (bilete) og Myklebustneset vekte mest engasjement.

Størst engasjement kring Preste­garden og Myklebust­neset

Skrive av Anne Lene Hansen
01.06.2022 11:39

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.