– Vi er sterkt kritiske til at Statkraft forsøker å seie frå seg ansvaret dei har for å ivareta trappene i Høyanger, seier generalsekretær Ola Harald Fjeldheim i Fortidsminneforeningen. (Foto: Arvid Fimreite)

– Statlege aktørar har ansvar for å ivareta kultur­minne knytt til eiga verksemd og historie

Av May Britt Eide
31.03.2021 13:01

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.