Espen Hammersland, Kåre Hønsi og Inge Haas i Statkraft presenterte framtidsplanar i Høyanger under eit folkemøtet tysdag.

Statkraft vurderer å bygge nytt kraftverk i Høyanger

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
06.09.2022 21:32

Statkraft skal bygge fem nye vasskraftverk i Norge med byggestart i 2030. Eit av desse kan få adresse Høyanger.

– Ei etablering av eit nytt vasskraftverk i Høyanger vil passe svært godt i den vedtekne strategien til Statkraft om bygging av fem nye kraftverk, for det må snart gjerast noko med eksisterande anlegg her uansett.

Abonner på Ytre Sogn for å få tilgang til heile saka, og mykje meir!

plussText