Også i sommar vil det bli arrangert kafè i Prestegarden i Hyllestad sentrum.

Sommarkafè i Prestegarden også denne sommaren

Skrive av Kay-Ole Aven Ullebø
24.06.2022 11:27

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.