Her, i dette nybygget, skal Østerbø Maskin installere dei tre aggregata, som vil forsyne Ålesund sjukehus.med naudstraum.

Skal levere tre naudstraums­aggregat til Ålesund sjukehus

Av May Britt Eide
28.04.2021 18:15

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.