Sjukepleiarar –⁠ institusjon


LEDIGE STILLINGAR 

Sjukepleiarar – institusjon 

Høyanger og Kyrkjebø sjukeheim har ledige faste fulltidsstillingar som sjukepleiar. Årsturnus med arbeid i turnus/3 kvar helg. 

Vi søker deg som er fagleg trygg og trivast med travle arbeidsdagar og som vert ein del av eit fagleg spennande og godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av kvalitet og fagutvikling med fokus på å gjere kvarandre gode. 

Kvifor søkje stilling hos oss? 

• Fast fulltidsstilling
• Er du nyutdanna starter du på avlønning tilsvarande 8 års ansiennitet 

– dvs 20 400 over startløn
• 15 000,- i tillegg til tarifflønn ved 16 års ansiennitet

• Rekrutteringstillegg ved arbeid turnus 20 000,- 

Kontaktperson: 

Leiar Oddny Sørestrand, tlf 992 19 361

Søknadsfrist: 6. juni 2023 

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknad finn du på hoyanger.kommune.no 

 

SØK HER: