Sjukepleiarar

 

LEDIGE STILLINGAR I HØYANGER KOMMUNE 

Sjukepleiarar 

100% stilling ved open omsorg Sørsida

Faste heile stillingar ved Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim. Arbeid i turnus/3.kvar.helg. Rekrutteringstillegg på kr 20 000,-

Kontaktperson: einingsleiar Linn Kristin Fløholm tlf 99 21 93 26 / tenesteleiar institusjon Oddny Sørestrand tlf 99 21 93 61 

Alle stillingar: Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknad på

www.hoyanger.kommune.no 

Søknadsfrist: 25.09.22