Hagen til Håkon Osland tel i alt 850 roser, fordelt på 250 sortar. (Foto: May Britt Eide)

Sjå bildeserie frå rosehagen her!

Av May Britt Eide
18.07.2021 10:30

Bestill eit abonnement på Ytre Sogn for å få lese denne saka.